Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Masterstipend

Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker og forebyggingsmuligheter.
Vi utlyser to masterstipend á kr 10.000.  

Les mer om Skadeforebyggende Forums masterstipend


Vitale eller sårbare? Høstens seminar slo hull på mange myter om eldre

Forutsetningene for en aktiv og vital alderdom er gode i Norge. Men det krever egeninnsats og fokus på forebygging. Det var blant konklusjonene på høstens siste temaseminar i Skadeforebyggende forum. På seminaret ble eldres situasjon sett på fra ulike perspektiv – blant annet levekår, fysisk aktivitet, ernæring, byrom og eldre som forbrukere.

Nyhetsbrev: Aldring og livskvalitet

På seminaret den 27. november vil vi se på forutsetninger for vitalitet og aktivitet i eldre år;  levekår, fysisk aktivitet, ernæring, forbruk  m.m. I  nyhetsbrevet finner du også vårt innspill til regjeringens arbeid med ny folkehelsemelding m.m.

Barnetråkk og idrettsskader m.m.

På vårt årlige temaseminar om ”Innhenting og bruk av skadedata” peker vi på måter å innhente kunnskap som kan omsettes til praktiske forebyggingstiltak. På årets seminar presenterte vi ”Barnetråkk”, Senter for idrettsskadeforskning, Harstad kommunes kontroll- og kvalitetssystem og Nasjonalt pasientregister.  

Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv

Tre foredrag til å bli klok av, erfarings-utveksling og lokale tiltak  sto på programmet på Trygge lokalsamfunns høstsamling. Hovedtemaer:  Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv, lokale omsorgsgrupper som del av beredskapsarbeidet og evaluering av arbeidet med ”Trygge lokalsamfunn” i Vestfold.