Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Nyhetsbrev

"Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag - det finnes ingen endelige løsninger"
Her finner du informasjon om aktuelle saker, og nyttige lenker. 

Trygge lokalsamfunn - Nettverksmøte

Nettverksmøtet 23. - 24. april er en arena for informasjons- og erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Denne gangen skal vi bl a ta opp forpliktende samarbeid mellom kommunen, lag og foreninger i svenske Borås, nye nasjonale prosjekter og Vestfolds fylkeskommunes evaluering av Trygge lokalsamfunn-arbeidet. Den viser bl a at TL-arbeidet har bidratt til et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging, og bidratt til et større fokus på folkehelse blant kommunens ledelse og blant politikerne. Den peker også på forbedrings- og utviklingsmuligheter.

Konferanse og årsmøte 23. april

På årsmøtekonferansen prøver vi å belyse noen mer overgripende temaer. I år har vi valgt personlig sikkerhet – HMS for hjem og fritid, helsekrav i trafikksikkerhetsarbeidet, synliggjøring av forebygging – og en nærmere kikk på Folkehelsemeldingen.  Konferansen er også en del av vårens nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn. Velkommen til årsmøtekonferansen – gratis og åpent for alle, etterfulgt av årsmøte. 

Skjerpet helsekrav til førerkort gir bedre trafikksikkerhet

Skjerpet helsekrav til førerkort i Møre og Romsdal har bedret trafikksikkerheten. Det viser en ny rapport fra TØI utarbeidet på oppdrag av Skadeforebyggende forum og Møre og Romsdals fylkeskommune.


Masterstipend

Skadeforebyggende forum for vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker og forebyggingsmuligheter.
Vi utlyser to masterstipend á kr 10.000.  

Les mer om Skadeforebyggende Forums masterstipend