Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Rekordoppslutning på konferansen

Det var fullt hus på Skadeforebyggende forums konferanse «Klok av skade?». Skadeforebyggere fra ulike sektorer fikk høre om betydningen av å planlegge for beredskap, om hvem som skader seg, hvor og hvorfor, om samfunnskostnader og skadeforebygging i praksis.Det nye prosjektet Risikorydding ble presentert og deltakerne ble invitert til samarbeid.   


550.000 trenger behandling for skader hvert år

De fleste skader skjer hjemme eller i nærmiljøet – og de fleste skadene kan unngås. Bli med på risikorydding!
Vi inviterer til er en nasjonal dugnad som skal bidra til å kartlegge risiko, forebygge ulykker og personskader og fremme skadeforebygging hjemme og i nærmiljøet.  Kampanjen retter seg mot alle som ønsker å bidra til å gjøre hverdagen tryggere, enten det er i kommunen eller bydelen, i borettslaget, idrettslaget eller nabolaget – eller hjemme i egen familie, i egen bolig. 


Program og årsmøtedokumenter

Velkommen til årsmøtekonferansen. Her vil anerkjente fagpersoner dele kunnskap, og erfaring og peke på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Du vil også møte skadeforebyggere fra ulike sektorer– bruk muligheten til å knytte nye kontakter! 
Tid / sted: Onsdag 20. april 2016, konferanse 10 – 14, årsmøte kl 14.15 – 15.15. Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, Oslo.
Her finner du program for konferansen og dokumenter til årsmøtet. 

Nyhetsbrev, mars 2016

Forebygging lønner seg. Det gir innsparinger på lang sikt. Det lønner seg også å delta på Skafors årskonferanse. Det gir innsikt – umiddelbart! Les mer om programmet for årskonferansen og annet nytt fra Skafor i vårens nyhestbrev.

Årsmøte og konferanse 20. april – sett av dagen!

Kost- og nyttetenking rundt skadeforebygging, skadeepidemiologi, produkt- og forbrukersikkerhet og Trygge lokalsamfunn er temaer som vil bli belyst på årets konferanse. Tid / sted: kl 10–14, onsdag 20. april 2016, "Håndverkeren" konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Årsmøte i Skadeforebyggende forum holdes samme dag kl 14-15.