Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Høstens seminar 2014

I høstens første nyhetsbrev kan du bl. a  lese om tre interessante seminar: 

  • Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 23. oktober
  • Innhenting og bruk av skadedata, 6. november
  • Aldring og livskvalitet, 27. november

Alle seminarerene holdes i Oslo og er gratis for medlemmer. 


Nøtterøy viser vei

Publisert: 20. august 2014  

Nyhetsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), presenterer hver måned et eksempel på et vellykket kommunalt tiltak. Denne gangen presenteres Trygge lokalsamfunn (TL) og Nøtterøy med et samarbeidstiltak om svømmeopplæring.  Se artikkelen. Skadeforebyggende forum hadde et møte med politisk ledelse i KMD tidligere i sommer og møtte en lydhør statssekretær som så Trygge lokalsamfunn som et viktig bidrag for forebygging og effektivt bruk av kommunale ressurser.


Brosjyre og info-plakater om vannsikkerhet

Her kan du lese om redning, førstehjelp, hva du skal tenke på i forkant av turen m.m. Her finner du også Vannvettreglene, utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet”, og tilhørende info-plakater, vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.


Barns lekesteder

Barn bruker naturen og grøntområder for sin lek, og er mindre opptatt av konstruerte lekesteder enn vi voksne kanskje forventer. Men hva med sikkerheten? Dette var ett av temaene som ble diskutert på seminaret onsdag 11. juni.


Nyhetsbrev - mai 2014

Lek og læring hører sammen for barn. Onsdag 11. juni arrangerer vi seminar om barnesikkerhet der vi drøfter barns behov av gode utfordrende lekesteder med forskere, planleggere og praktikere. Her kan du også lese om vannvettregler som gjør badeturen tryggere, sikkerhet ved vann og nye trender som utfordrer sikkerheten.
Nyhetsbrev mai 2014