Innhenting og bruk av skadedata 2015

Seminar på KS-møtesenter Agenda i Oslo, 9. desember 2015. 

Kunnskap om ulykker, skader og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjore et godt forebyggende arbeid.
Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige temaseminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer, de som innhenter og registrer data, og de som omsetter data til praktiske forebyggingstiltak. Seminaret er en arena for informasjons- og erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling.
Nedenfor finner du programmet og presentasjoner fra seminaret 9. desember 2015.

Program- Innhenting og bruk av skadedata 2015.pdf

Knut Melhus-Oslo skadelegevakt-Hvordan kan vi hente inn data og hva kan vi lære om forebyggingf 
Mari Tosterud-Giftinformasjonen-Et kunnskapssenter som får 40.000 henvendelser pr år
Frode Antonsen-Betonmast-Ulykkesrisiko, avviksregistrering og forebygging i praksis