Temaseminar: Aldring og livskvalitet

Tid / Sted: Torsdag 27. nov, kl 10 – 15, KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt 9
På høstens eldresikkerhetsseminar skal vi se på forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år.

Kaffe og registrering fra kl 9.30

10.00 – 10.15    
Innledning, Eva Vaagland, Skadeforebyggende forum
10.15 – 11.00    
Forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år, Marijke Veenstra NOVA
11.00 – 11.30   
Fysisk aktivitet på eldre dager, Truls Raastad, Norges idrettshøgskole
11.30 – 12.00    
Aldersvennlige Oslo – hovedstaden er den første by i Norge som er tatt opp i                 WHOs globale nettverk av aldersvennlige byer, Anne Berit Rafoss, Oslo kommune
12.00 – 12.30    
Lunsj
12.30 – 13.00    
Trender i tiden – ernæring for eldre, Torill Emblem Nysted,Fjordland
13.00 – 13.30    
”Er eldre sårbare i forbrukerrollen?, Lisbet Berg, SIFO
13.30 – 13.45    
Pause
13.45 – 14.30    
Hva gjør norske kommuner –  noen foreløpige resultat fra Skadeforebyggende forums kartlegging, Torunn Dillan Pedersen, Styrkr
Veien videre – hvordan kan vi bidra til regjeringens mål om flere Aktive eldre, Eva Vaagland, Skadeforebyggende forum

Det blir tid til spørsmål og diskusjon etter hvert innlegg.

Påmelding til post@skafor.org, seinest  21. nov. Seminaret er gratis for medlemmer, kr 500 for ikke medlemmer