Fylkesmøte Trygge lokalsamfunn

Utviklingsforumet for arbeidet med Trygge lokalsamfunn på fylkesnivå treffes i Oslo 2. april.
Påmelding ved e-post til post@skafor.org innen 20. mars.