Hoved

Innhenting og bruk av skadedata - seminar

Tid / Sted: Torsdag 6. november 2014, kl 10 – 15.00, KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt 9.    Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Det finnes mange ulike kilder å hente kunnskap fra. Til vårt årlige seminar inviterer vi  ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata og de so...

Temaseminar barnesikkerhet

Lek og læring hører sammen for barn. Den frie, uorganiserte leken på barnas egne premisser er viktig. Samtidig sikres barn og deres uteområder stadig bedre. Hindres barn i å lære motorikk, risikovurdering, samspill og initiativ? Beskytter vi dem for mye? Får barn de utfordringer de trenger på lekeplasser og i barnehager? Temaet er omdiskutert og dette seminaret gir ordet til...

Temaseminar drukning

Vi kan for lite om drukning i Norge, mens fagmiljøene vet mye om sitt felt. Denne dagen stiller fagfolk fra ulike fagområder opp og deler sin kompetanse rundt drukning og/eller drukningsforebygging. Tre hovedtemaer belyses: svømmeferdigheter, utbygning av havneområder til bolig og underholdning, og alkohol og rus i sammenheng med vann. Selvfølgelig møtes vi på Tjuvholmen i...

DELTAKERSIDER

Presentasjoner og omtale av våre konferanser legges ut her. Deltakerne får tilsendt lenke direkte til respektive konferanse. 

Temaseminar: Aldring og livskvalitet

Tid / Sted: Torsdag 27. nov, kl 10 – 15, KS-møtesenter Arena, Haakon VIIs gt 9 På høstens eldresikkerhetsseminar skal vi se på forutsetninger for vitalitet og livskvalitet i eldre år.

Trygge lokalsamfunn-nettverksmøte okt 2014

Lokalt beredskapsarbeid er tema for høstens nettverkssamling.  Tid / Sted: Torsdag 23. okt, kl 10 – 15, Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4. Kriseberedskap og godt forebyggingsarbeid er to sider av samme sak. Vi skal se på muligheter for økt samarbeid mellom Trygge lokalsamfunn og kommunenes beredskapsarbeid.  

Nettverksmøte i Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn-nettverket møtes 13. - 14. mars på hotel Karl Johan i Oslo. Dette er et forum for faglig oppdatering, informasjons- og erfaringsutveksling for alle som jobber med Trygge lokalsamfunn.

Gode boligløsninger på eldre dager.

Seminar på KS møtesenter Agenda i Oslo, 10. desember 2015 I vår serie med temaseminar om aldring, eldresikkerhet, levekår og livskvalitet så vi denne gangen nærmere på ulike typer av boligløsninger.  

Kontakt oss

Skafor er enten arrangør eller bidragsyter på arrangementene. Tips oss dersom viktige arrangementer er utelatt: post@skafor.org

Klok av skade?

3. april er det konferanse og årsmøte i Skadeforebyggende forum på Hotel Opera i Oslo fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Dagen begynner med årsmøtekonferansen "Klok av skade?" og avsluttes med formelt årsmøte. Vel møtt!

Fylkesmøte Trygge lokalsamfunn

Utviklingsforumet for arbeidet med Trygge lokalsamfunn på fylkesnivå treffes i Oslo 2. april. Påmelding ved e-post til post@skafor.org innen 20. mars.

TL-Nettverksmøte 20.-21. april 2016

Her finner du informasjon fra Nettverksmøtet:  Oppsummering TL-nettverk 20-21april2016 Bilder fra Skadeforebyggende forum årsmøte og Nettverksmøtet Deltakerliste   Sjekklister som brukes av Follo brannvesen:  Sjekkliste for hjemmeboende   Sjekkliste...

Møtekalender

Møtekalenderen har oversikt over Skadeforebyggende forums egne aktiviteter, samt seminarer og konferanser vi støtter eller deltar i på ulike måter.