Temahefte om forebygging

Skafor har gitt ut et eget hefte om forebygging knyttet til metoden Trygge lokalsamfunn. Heftet ser på forebygging som folkehelse, og fra et perspektiv på livsløp og livskvalitet. Det inneholder en modell for forebygging i flere dimensjoner, og peker på hvor forebyggingstiltak best kan settes inn – overfor ulike målgrupper og risikoforhold, i ulike livsfaser.

Faksimile av temaheftet Forebygging