Forebygging av fall blant eldre

Skafor har gitt ut en eget informasjonsfolder om kostnadene ved og mulighetene for forebygging av fall hos eldre, som medfører hoftebrudd. Det viser omfanget av denne ene ulykkestypen; hvor mange den rammer og hva den koster samfunnet. Og det viser eksempler på enkle midler for å forebygge, fra flere deler av landet.

Ett skritt foran: Forebygging av fallulykker blant eldre