Høyremag Forebygging

Temahefte om forebygging

Skafor har gitt ut et eget hefte om forebygging knyttet til metoden Trygge lokalsamfunn. Heftet ser på forebygging som folkehelse, og fra et perspektiv på livsløp og livskvalitet. Det inneholder en modell for forebygging i flere dimensjoner, og peker på hvor forebyggingstiltak best kan settes inn – overfor ulike målgrupper og risikoforhold, i ulike livsfaser.

Forebygging av fall blant eldre

Skafor har gitt ut en eget informasjonsfolder om kostnadene ved og mulighetene for forebygging av fall hos eldre, som medfører hoftebrudd. Det viser omfanget av denne ene ulykkestypen; hvor mange den rammer og hva den koster samfunnet. Og det viser eksempler på enkle midler for å forebygge, fra flere deler av landet.