Skadestatistikk

Veiviser til ulike typer ulykkesstatistikk.

Trafikk
Vegdirektoratet og SSB

Brann
Finans Norge

Drukning
Norsk Folkehjelp

Arbeidsulykker
Arbeidstilsynet

Skadestatistikk fra forsikringsnæringen
Finans Norge

SSBs dødsårsaksregister
Statistisk sentralbyrå

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil

Vi vil gjerne lenke til andre skadeoversikter. Ta kontakt med oss hvis du har kjennskap til spesifikke skaderegister innenfor idrett, fritidsaktiviteter etc. post@skafor.org  

Skade- og ulykkesstatistikk

Statistikk for ulykker og skader finnes på flere områder og fra flere kilder. Men i sum er skade- og årsaksbildet mangelfullt dokumentert. Regjeringen har derfor definert framskaffing av bedre og mer sammenstilt statistikk...