Arrangementer

21 sep

Safety Promotion in Action

Europeisk konferanse i Amsterdam. Frist for å sende abstract 15. mai 2017

28 sep

Trygg. Hjemme. Lenge. (arbeidstittel)

Skadeforebyggende forum, KLP forsikring og Ski kommune inviterer til dagsseminar om eldres sikkerhet og hvordan vi gjennom samarbeid kan legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og hvordan kommunen kan legge opp tjenestene for å...

10 okt

Safe Communities - internasjonal konferanse i Novi Sad, Serbia

Konferansen i Novi Sad er den 23. i rekken av internasjonale Safe Communities konferanser.  Her vil du møte forskere og praktikere fra Europa og resten av verden, og mange representanter for Safe Communities som alle arbeider med lokale forebyggingstil...

17 okt

Trygge lokalsamfunn; re-godkjenningsseminar

Vi ønsker kommuner som skal søke om re-godkjenning velkmmen til dagsseminar der vi går igjennom alle ledd i prosessen, gir veiledning og ser på videre planlegging av lokale aktiviteter.  Programmet er under utvikling. 

Tidligere arrangement

Oversikt over møter og arrangement som er holdt tidligere.