Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som, i likhet med andre, bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av. Som del av sin kunnskapsrolle, og som klargjøring av egen kommunikasjon, har forumet satt opp et sett definisjoner av hyppig brukte fagtermer; definisjoner som skal forstås i relasjon til forumets virksomhet.

R

risiko

uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier, uttrykt ved sannsynligheten for og konsekvenser av disse uønskede hendelser