Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som, i likhet med andre, bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av. Som del av sin kunnskapsrolle, og som klargjøring av egen kommunikasjon, har forumet satt opp et sett definisjoner av hyppig brukte fagtermer; definisjoner som skal forstås i relasjon til forumets virksomhet.

L

lokalsamfunn

betegnelse for et geografisk sted og/eller sosialt miljø innenfor et avgrenset, mindre område, tidl. gjerne et kulturelt og sosialt homogent område, nå mer sammensatt