Barn i bil

Å plassere barnet riktig i barnestolen er livsviktig!  Se filmen!

Filmen er en del av kampanjen Statens Vegvesen kjører i 2011 og er laget i samarbeid med overlege Tor Einar Calisch ved Barne- og nyfødtintensiv OUS Ullevål.