Planarbeid og bruk av skadedata

Planarbeid og bruk av skadedata var tema for Trygge lokalsamfuns temamøte 8. - 9. mars 2012
 

Folkehelsekoordinator i Trondheim kommune, Mette Berntsen presenterte arbeidet med ”Kommunedelplan for helsefremende og forebyggende arbeid for barn og unge 0 – 20 år”. Planen har vært på høring og skal behandles politisk nå i vår. Presentasjonen finner du her.

Stig Fredrikson, NORSAFETY: Troms fylkeskommune arbeider for å bli et Trygt fylke, og ser planarbeidet som et ledd i arbeidet. Presentasjonen finner du her.

Johan Lund, Universitetet i Oslo: Presentasjon av utkast til en ny veileder om lokal personskaderegistrering for overvåking og forebygging. Presentasjonen finner du her.

Øyvind Hesselberg, Folkehelseinstituttet: Presentasjon av Folkehelseprofiler og Kommunehelsa Statistikkbank. Hva med data om skader og ulykker – mangler det noen brikker? Presentasjonen finner du her.

Innleggene ble fulgt opp med spørsmål, diskusjon og erfaringsutveksling.

Samarbeidsprosjekter og lokale partnerskap ble tatt opp som diskusjonstema og en rekke lokale samarbeidsprosjekter ble presentert.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med sekretariatet.

Neste møte i Trygge lokalsamfunn-nettverket holdes Torsdag 1. november 2012.