Nettverksmøte høsten 2011

Møtetema: ”Trygge lokalsamfunn i planperspektiv”. 

Møtet ble holdt på Oslo Plaza hotel, 27.10.201, og samlet drygt 30 deltakere.

Ragnhild Aanestad, folkehelsekoordinator og Peter Willmann, landskapsarkitekt og arealplanlegger presenterte Plan-Ros-arbeidet i Klepp kommune og innledet til diskusjon på temaet Trygge lokalsamfunn i planarbeid. Presentasjonen finner du her.

Børge Ytterstad, leder for ESCON (European Safe Community Network), delte erfaringer fra sitt skadeforebyggende arbeid nasjonalt og internasjonalt og orienterte om arbeidet i ESCON. Presentasjonen finner du her.

Johan Lund, Helsedirektoratet, orienterte om arbeidet med skaderegistrering i NPR (nasjonalt pasientregister), presenterte nye data fra Trygge lokalsamfunn-kommuner og ga flere eksempler på hvordan disse data kan presenteres og brukes i praktisk forebygging. Presentasjonen finner du her.

Det var også satt av tid til erfarings- og informasjonsutveksling og drøfting om muligheter og utfordringer med ny folkehelselov fra 2012.

Det kommende temaheftet "Forebygging" ble presentert og erfaringer fra den internasjonale konferansen i Falun i september ble drøftet.