Tekst:
Stor tekststørrelse

Kontaktinformasjon

Skadeforebyggende forum

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en sentral møteplass for skadeforebyggende arbeid i Norge. Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak. Prioriterte satsningsområder:

Skafor er en medlemsorganisasjon og har samarbeidsavtale med Helse- og omsorgsdepartement og Finans Norge.

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Sikkerhet ved vann, foreningslivet som medspiller i Borås og evaluering av Trygge lokalsamfunn-satsningen i Vestfold var hovedtemaer på vårens nettverksmøte. I informasjons- og erfaringsutvekslingen ble lokale tiltak presentert - som inspirasjon og idékilde til nye utviklingstiltak. Det ble også holdt årsmøte i Nasjonalt Råd for Trygge lokalsamfunn. 

Kari Aursand gjenvalgt som leder

Styret og styreleder Kari Aursand fikk fornyet tillit på årsmøtet den 23. april.  Årsmøtet behandlet også årsberetning og regnskap, budsjett og tiltaksplaner. Møtet ble avsluttet med en presentasjon av nye prosjekter og kommende aktiviteter. Her finner du en presentasjon av styret, årsmeldingen og årsmøtedokumenter. 

Årsmøtekonferanse 2015 - "Klok av skade?"

Ny folkehelsemelding, forskningsrapport om bruk av § 34 i trafikksikkerhetsarbeidet, sikkerhet og valg i hverdagen og kommunikasjon var valgt som temaer for årets konferanse. Her finner du presentasjoner fra møtet, en omtale av konferansen og kommunikasjonsrådgiver Magne Bjørneruds refleksjoner.  

Nyhetsbrev

"Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag - det finnes ingen endelige løsninger"
Her finner du informasjon om aktuelle saker, og nyttige lenker. 

Trygge lokalsamfunn - Nettverksmøte

Nettverksmøtet 23. - 24. april er en arena for informasjons- og erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Denne gangen skal vi bl a ta opp forpliktende samarbeid mellom kommunen, lag og foreninger i svenske Borås, nye nasjonale prosjekter og Vestfolds fylkeskommunes evaluering av Trygge lokalsamfunn-arbeidet. Den viser bl a at TL-arbeidet har bidratt til et mer systematisk og kunnskapsbasert arbeid med skade- og ulykkesforebygging, og bidratt til et større fokus på folkehelse blant kommunens ledelse og blant politikerne. Den peker også på forbedrings- og utviklingsmuligheter.