En sentral møteplass

Skadeforebyggende forum (Skafor) sitt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid gjennom informasjon og samarbeidstiltak.

Skadeforebyggende forums medlemmer